FormacioFormació

Morfopsicologia & Venda

1ª Part: La Venda com a procés

 • Definició, factor humà, necessitats i mòbils de compra.
 • Cervell i presa de decisions: Conscient Vs Inconscient.

2ª Part: Morfopsicologia

 • Què és la Morfopsicologia?
 • Connexió Cervell i Rostre
 • Marc: Inconscient-Receptors, Conscient.
 • Dilatació - Retracció
 • Tonicitat - Atonia
 • Tipologia Combinada:
 • Dilatat Tònic - Dilatat Àton.
 • Retret Tònic - Retret Àton.
 • Aplicació pràctica en la venda, segons l'estructura del comprador.
 • Concentrat i Dispers Raccionant.
 • Modelats.
 • Perfils: P. Lateral i P. Frontal.
 • Zona en expansió.
 • Aplicació pràctica en la venda, segons l'estructura del comprador.

Beneficis pels participants

Adquirir un coneixement bàsic però sòlid i pràctic de la MFPS, ampliant la percepció d'un mateix i dels demés. Gràcies a començar a 'saber veure el rostre' i comprendre el seu significat trobarem resposta sobre:

Cóm som? Cóm són els clients? Quines són les veritables necessitats de cada client? Cóm podem empatitzar millor amb ells? Cóm decideixen..?

Ser més eficaços amb els nous clients i fidelitzar millor als actuals.