NeurocienciaNeurociència

Neuroimatge

En les últimes dècades i gràcies a les noves tècniques, entre elles la Neuroimatge, el cervell ha passat de ser un gran desconegut a canviar la nostra percepció, a comprendre millor la seva complexitat i forma d'interactuar amb els diferents òrgans del nostre cos. Dos grans aportacions dels neurocientífics Paul D. MacLean (1913-2007) y Roger Wolcott Sperry (1913-1994) que a partir dels anys 50 contribueixen de forma significativa en els camps de la psicologia i la psiquiatria.

Paul D. MacLean ens aporta la teoria evolutiva del cervell triú; proposa que el cervell humà el constitueixen en realitat tres cervells en un: el Reptilià, el Sistema Límbic i el Neocòrtex. La MFPS de Corman relaciona aquests tres cervell amb el rostre, Reptilià (Zona Instintiva), Sistema Límbic (Zona Emocional) i Neocòrtex (Zona Cerebral), de forma que si analitzem aquest en les seves tres parts, podem donar-li sentit de com interactua en cadascun de nosaltres.

La contribució de Roger Wolcott Sperry es va centrar en les funcions dels hemisferis del cervell i el cos callós, encarregat de connectar i traspassar la informació entre tots dos hemisferis. El seu descobriment es basa en que el cervell té dos formes de pensament, el dret es processen els processos globals i l'aparat gestàltic i a l'esquerre els processos seqüencials i lineals. La MFPS ens permet determinar amb un alt grau d'exactitud les funcions que s'atribueixen a ambdós hemisferis, des de la lògica a la intuïció, des de l'analític i/o concret al sintètic i holístic.

neuroimatge