NeurocienciaNeurociència

Neuropsicologia

La Neuropsicologia és un mètode de diagnòstic que es centra en els mecanismes psicològics, cognitius i emocionals de la memòria, el llenguatge, el raonament, les capacitats espacials, etc., en relació a les estructures cerebrals que tinguin un efecte de mal funcionament o lesió.

L'aplicació de la MFPS dins de la Neuropsicologia aportaria una avaluació de la persona més precisa, ràpida i pràcticament sense utilitzar tests d'avaluació ja que ens ensenya com podem veure aquestes capacitats cognitives a través de l'anàlisi del rostre tal com habilitats executives, la intel·ligència, l’atenció, memòria visual, la fluïdesa en el llenguatge, la capacitat de memorització, intel·ligència emocional, etc, entre altres moltes.