MorfopsicologiaMorfopsicologia

Què aporta?

  • Coneixement integral de la persona: competències, necessitats, món afectiu, relació amb els demés i grau d'adaptabilitat a l'entorn.
  • Poder crear equips complementaris en els quals hi hagi connexió humana i professional.
  • Detectar i/o prevenir carències i/o situacions perquè el nen, jove o adult disposin de l'orientació precisa que permeti actuar adequadament.

Autoconeixement EP Acceptació 'en saber que en passa i perquè'.
Concretar tant els Punts Forts com les àrees de millora, suggerint estratègies i/o teràpies adequades. Detecta des dels primers anys carències d'energia, emocionals i intel·lectuals i així poder actuar i millorar-les.

Interacciona Compatible amb altres eines i disciplines per optimitzar els resultats. Coneixement dels demés, per comprendre i poder interactuar des del primer moment de la forma més convenient.

Educa Orientació objectiva en funció de competències i capacitats. Guanyar eficàcia en qualsevol rol de la vida; individual, parella, família, professional o social.