ServiciosServeis

Coaching Integral CI

A qui va dirigit el coaching de MIC? “Si busques resultats distints, no facis sempre el mateix” Albert Einstein

És cert que fer només les coses diferents no són garantia d'èxit, encara que quan es tracta d'entendre de forma més profunda a la persona, aquesta nova psicologia diferencial, no només aporta innovació, sinó seguretat en la informació que ens ofereix l'estudi d'un rostre.

Tornant a Einstein, els genis solen donar pistes perquè la resta prenen nota i en aquest cas ens suggereix abordar les situacions, els projectes i les dificultats proposant nous reptes i en MI compartint aquesta opinió.

La MP és una eina que permet conèixer de manera singular i holística aportant una informació molt valuosa mitjançant l'estudi del rostre. En el Coaching Integral es completa amb algunes entrevistes i un coneixement del context de la persona (família, empresa, entorn, etc.)

Avantatges d'un CI per un directiu

Informació fiable de com és el seu conscient i inconscient. A on van encaminats els seus desitjos, necessitats i motivacions profundes. Conèixer si la seva intel·ligència és concreta, abstracta o sintètica. Descobrir aptituds com la creativitat, iniciativa, capacitat de decisió, grau de responsabilitat, previsió i planificació. Quines són les seves competències millor desenvolupades i en quines àrees millorar.

Accions, hàbits i estratègies, una vegada que es coneix millor, entendre que li passa i perquè li passa. El següent pas consisteix en concentrar-se en poques coses, encara que importants per a vostè ja sap que ha de fer i com aconseguir-lo.

Després d'un CI segueix sent vostè mateix, les dificultat i els desafiaments segueixen estant, no obstant hi ha alguna cosa que comença a canviar, ara es troba més preparat per buscar les solucions des de el seu interior.